Regulamentul de bloc va trebui respectat de către toți locatarii din bloc, fie că aceștia sunt și proprietarii apartamentelor sau chiriași ori persoane ce locuiesc o perioadă limitată în acel bloc.

Modelul documentului care stabilește normele și regulile traiului la bloc și ale cărui prevederi ar trebui respectate de către toți locatarii din imobil, respectiv regulamentul blocului, a fost publicat, în cursul lunii octombrie, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) în dezbatere publică. După cum stabilește noua legislație privind asociațiile de proprietari, acestea sunt obligate să adopte, până în septembrie 2019, un regulament al blocului, iar astăzi este termenul-limită pentru autorități pentru publicarea în Monitorul Oficial a unui model de document.

În contextul în care recent a intrat în vigoare noua legislație privind asociațiile de proprietari, modificată prin Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, MDRAP a lansat în dezbatere publică mai multe documente ce vor asigura aplicarea mai facilă a noii legislații. Pentru a se aplica, actul normativ ce conține modelul regulamentului de bloc trebuie să fie aprobat de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice și publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit Legii 196/2018, asociațiile de proprietari sunt obligate, până în luna septembrie a anului viitor, să adopte un document prin care se stabilesc regulile de comportament din bloc, cunoscut sub numele de regulament de bloc. De aceea, MDRAP a publicat în dezbatere publică un model de regulament de bloc.

Acest regulament se regăsește într-una dintre anexele Proiectului de ordin MDRAP privind aprobarea conținutului-cadru al statutului și al regulamentului de condominiu și stabilește regulile pe care trebuie să le respecte locatarii blocului sau condițiile în care pot fi folosite spațiile comune ale imobilului, dar și normele de comportament și bună vecinătate dintre proprietari.

Regulamentul de bloc va trebui respectat de către toți locatarii din bloc, fie că aceștia sunt și proprietarii apartamentelor sau chiriași ori persoane ce locuiesc o perioadă limitată în acel bloc. În cazul nerespectării regulamentului de bloc, cei afectați pot sesiza președintele sau comitetul executiv al asociației despre nerespectarea regulilor de conviețuire în imobil.

Atenție! Proiectul de ordin NU se aplică deocamdată. Pentru a se aplica, acesta trebuie să fie aprobat de minister și publicat în Monitorul Oficial.

Surse: avocat.net – surse net

Dragi elevi, distinşi dascăli, stimaţi părinţi,

Formal, începutul toamnei se asociază cu debutul anului şcolar. Orice început implică emoţii, întrebări, speranţe. Pentru noi toţi, ziua de astăzi are o semnificaţie deosebită. Rememorăm eforturile pe care le-am depus, reuşitele, clipele de cumpănă marcate de dorinţa autodepăşirii, sprijinul primit  şi oportunităţile fructificate, momentele de recunoaştere a muncii noastre. Ne revedem cu oameni dragi, regăsim locuri dragi sau privim copleşiţi de emoţie necunoscutul de la început de drum.

În anul şcolar anterior, învăţământul sucevean a înregistrat, la examene şi concursuri, rezultate remarcabile, cu care toţi ne mândrim, dorindu-ne, bineînţeles, să ne menţinem în topul performanţelor naţionale.

Ca în toată ţara, în şcolile sucevene răsună astăzi întâiul clopoţel. Urăm un bun venit bobocilor de la începutul fiecărui ciclu de învăţământ şi cadrelor didactice debutante.

Dragi elevi, vă dorim entuziasm şi succes.Să vă îmbogăţiţi în cunoaştere, bunătate şi respect, valori pe care, dobândindu-le, le veţi folosi întreaga viaţă. Ceea ce veţi învăţa pe băncile şcolii vă va fi de folos timp îndelungat şi va determina modul în care veţi face faţă unei lumi aflate în continuă transformare.

Dragi educatori, învăţători şi profesori, şcoala are nevoie să probăm creativitate, iniţiativă, competenţă pentru ca elevii noştri să reuşească. Va mulţumim pentru felul în care aţi dovedit până acum că înţelegeţi menirea dascălului. Prin devotamentul nostru, vom putea asigura un învăţământ de calitate, menit să răspundă nevoilor elevilor şi exigenţelor societăţii pentru care îi pregătim.Vă urăm să fiți sănătoși, puternici și răbdători pentru ca împreună să conducem copiii şi adolescenţii pe treaptele performanțelor.Să nu uităm că, în tot ce facem la catedră, trebuie să primeze interesul elevului a cărui personalitate, cu răbdare şi cu dragoste, o modelăm.

          Mulţumiri și urări adresăm, de asemenea, întregului personal didactic-auxiliar şi nedidactic care depune toate eforturile ca instituţiile de învăţământ să funcţioneze bine şi să faciliteze accesul elevilor la resursele educaţionale.

Dăruirea cadrelor didactice nu este suficientă pentru reuşita şcolară. Prin cooperarea cu părinţii, implicarea comunităţilor locale în problemele şcolii, precum şi prin susţinerea venită din partea societăţii civile, sprijinim performanţa şi modernizarea şcolii. Ne dorim şi în acest an şcolar o strânsă colaborare a factorilor educaţionali. Interesul comun pentru reuşită nu poate aduce decât satisfacţii.

Succes în noul an şcolar!

„Da, este adevărat. A recunoscut că le-a omorât pe amândouă. Sunt două fapte de omor. A oferit niște explicații.”

Luiza Melencu (18 ani) a dispărut în luna aprilie 2019, după ce a luat o mașină de ocazie. În același mod a dispărut Alexandra Măceșanu (15 ani). Suspectul a fost identificat abia vineri, după ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-și anunța răpirea.

Deocamdată nu se știe dacă autorul a anunțat și unde sunt cadavrele, pentru că până acum anchetatorii nu au găsit vreun corp, ci doar urme umane.

Dar, din capul locului vă spun că aș fi comis fără să clipesc infracțiunea de violare a domiciliului unui psihopat, năvălind fără ezitare peste decerebrat, fără mandat, în toiul nopții, încălcând cu furie legea ca să salvez, pe persoană fizică, nu pe exercitare a autorității unui stat devenit veros cu care sunt, într-o dimensiune deasupra puterii mele învestit, o viață de copil de care legea care îmi reglementează profesia nu se sinchisește câtuși de puțin, aș fi nesocotit, repet, nu cu riscul, ci cu certitudinea unui abuz, după cum consideră cât se poate de clar legislația actuală că reprezintă o percheziție domiciliară executată fără mandat, aș fi înfrânt, în fața certitudinii unei fapte penale atât de grave, tot protocolul rocambolesc care a ajuns să însemne astăzi ancheta penală: rușinoasă șaradă ce răsfață cu largi temenele procedurale și libații premergătoare prelungi pe Măria Sa Infractorul in timp ce batjocorește surâzător pe sub mustăți pe anchetator, ajuns în lumina noii reglementări procesual penale, după îndelung concertată ticăloșie legiferatoare, majordom ultramanierat și afabil, instruit să împlinească cele mai năstrușnice ifose ale pungașilor de toată teapa.

Victima?

Nefericit corpuscul neglijabil, întâmplat ghinionist în calea infracțiunii, în vremea cea mai nepotrivită a războielii politicului cu justiția. Neglijat, uitat, frant de durere, insa cetătean roman!,

Polițistul? Procurorul? STS?

Excepțiile de la inviolabilitatea domiciliului prevăzute de art. 27 din legea fundamentală nu reprezintă temei legal al percheziției fără mandat – ce fraier aș fi fost în atâtea situații în care, confruntându-mă cu aflarea în primejdie a unor bunuri, produs, de exemplu, al infracțiunii de înșelăciune, n-am intrat „constituțional” în imobilul unde aveam indicii că se află bunurile, ci am obținut de fiecare dată, cu prostească acribie procedurală, mandat de la judecător! Nu domnilor constituționaliști de telejurnal, n-ați înțeles corect textul alin. (2) al art. 27 din Constituție, iar noi nu suntem cu toții analfabeți funcțional, textul nu dă liber la spart uși fără mandat, ci el doar creionează cadrul constituțional în care puterea legislativă este așteptată să reglementeze, adică să dea legi pentru respectivele situații care pot constitui excepții de la inviolabilitatea domiciliului!

Destinatarul textului este legiuitorul, și nu cum ați interpretat voi, organele judiciare!

Finalul!

Tragic, sfâsietor, inuman, josnic….nefiresc pentru anul 2019 în România!

CARTEA FUNCIARĂ – IMPORTANT!

In linii mari, cartea funciară reprezintă o reflecție a situației juridice a unui imobil. În concret, această arată cine deține imobilul respectiv, dacă a fost grevată vreo ipotecă asupra imobilului respectiv sau alte chestiuni legate de imobil. După cum se poate vedea, cartea funciară are un rol informativ. Totuși, a fost concepută să aibă și un rol constitutiv de drepturi, însă acest aspect nu se aplică, deocamdată

T

Cartea funciară conține informații despre imobile. De la cine deține un drept de proprietate asupra unui imobil, la cine are grevate anumite drepturi, cum ar fi ipotecile, asupra imobilului, precum și alte aspecte juridice care afectează situația unui imobil, cartea funciară reflectă astfel de informații.

Astfel, se poate spune că una din funcțiile cărții funciare este de a constitui un mijloc de publicitate cu privire la un imobil și la starea juridică a acestuia. Mai mult, din cauza aceasta, se consideră că astfel de informații trebuie cunoscute de oricine are un interes legat de acel imobil.

Cu alte cuvinte, dacă faceți anumite alegeri greșite legate de un teren sau o construcție, nu puteți să invocați necunoașterea stării juridice a imobilului respectiv, atât timp cât aceasta era reflectată în cartea funciară.

Acest lucru, în principal, se datorează faptului că oricine are acces la informațiile din cartea funciară. Astfel de informații pot fi obținute de la oficiile de carte funciară, care eliberează extrase sau copii certificate, conform cu originalele din arhiva cărții funciare. În același timp, trebuie știut că anumite informații pot fi obținute și online. Puteți citi mai multe detalii despre acest mod de obținere a informațiilor, aici

Ce și cum se înscrie în cartea funciară

În primul rând, trebuie detaliat, cu exactitate, ce se înscrie în cartea funciară. Există mai multe tipuri de înscriere, care face mai ușor de înțeles și ce se poate înscrie în cartea funciară. Mai exact, e vorba de intabulăriînscrieri provizorii și notări (ultimele două fiind făcute exclusiv în cazurile prevăzute de lege).

În privința intabulărilor și a înscrierilor provizorii, acestea se referă la drepturi tabulare. Ele sunt, în esență, drepturile reale. Codul civil prevede următoarele drepturi reale:

 • dreptul de proprietate;
 • dreptul de superficie;
 • dreptul de uzufruct;
 • dreptul de uz;
 • dreptul de abitație;
 • dreptul de servitute;
 • dreptul de administrare;
 • dreptul de concesiune;
 • dreptul de folosință;
 • drepturile reale de garanție;
 • alte drepturi cărora legea le recunoaște acest caracter.

Între intabulări și înscriere provizorie există o diferență bazată pe afectarea dreptului de anumite modalități. Cu alte cuvinte, e vorba de o perioadă în care existența dreptului e afectată de anumite elemente (de exemplu, o condiție, cu privire la care există incertitudine dacă se va îndeplini sau nu).

În privința notării, aceasta se referă la alte drepturi decât cele tabulare, dar care au legătură directă cu un imobil. De exemplu, pot fi reamintite, aici, convențiile matrimoniale sau drepturile de preempțiune.

Însă cum sunt înscrise astfel de drepturi, în cartea funciară? Printr-un înscris notarial, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, un certificat de moștenitor sau în baza unui alt act emis de autoritățile administrative, dacă există o prevedere expresă a legii, în acest sens.

Ce forță juridică are o informație conținută în cartea funciară

Mai exact, dacă cineva e înscris ca titular al unui drept, în cartea funciară, ce forță probantă are acest lucru?

Conform Codului civil, dacă se înscrie un drept real, în folosul unei persoane, în cartea funciară, se prezumă că acel drept există în folosul ei. În schimb, dacă un drept este radiat din cartea funciară, se prezumă că nu există.

Prezumția poate fi răsturnată în două cazuri: dacă dreptul a fost dobândit fără să fie necesară înscrierea sau printr-o acțiune în rectificare.

Efectele înscrierii unui drept în cartea funciară

În mod normal, înscrierea în funciară are efect constitutiv. Adică transferul dreptului real, de exemplu, se va face doar la momentul înscrierii în cartea funciară și nu la un moment anterior.

Totuși, acest lucru se va întâmpla doar când toate lucrările de cadastru, din România, vor fi finalizate și vor fi deschise pentru toate imobilele cărți funciare.

Până atunci, efectul înscrierii în cartea funciară rămâne unul de opozabilitate.

Atenție! Nu toate drepturile vor implica, odată cu finalizarea lucrărilor de cadastru, înscrierea în cartea funciară, pentru dobândire – înscrierea va fi necesară doar dacă se dorește un transfer ulterior dobândirii.

În concret, dobândirea drepturilor, fără să fie necesară înscrierea în cartea funciară, va fi valabilă în următoarele cazuri: drepturile provenind din moștenire, accesiune naturală, vânzare silită, expropriere pentru cauză de utilitate publică, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Surse: avocat.net

Lipsa de implicare şi lipsa realizării – ,,Bun de plată”!

Dosar – Pretenţii. Asociaţia de proprietari reclamantă şi proprietarul pârât – restanţe cote de întreţinere pe o perioadă de 2 ani.

Proprietarul susţine faptul că asociaţia de proprietari NU a calculat corect cotele de întreţinere, în sensul că a fost “încărcat” la apă, deoarece ceea ce “au consumat” nu s-a reflectat în lista lunară de plată. Au mai criticat şi modul în care “s-a stabilit” fondul de reparaţii la nivelul asociaţiei.

Aici vin cele două întrebări ale instanţei de judecată care au bulversat complet pârâtul:

1) Aţi depus la dosar fluturaşii de citire a apometrelor? Cele lunare!
2) Care este actul ce consfinţeşte cota referitoare la fondul de reparaţii?

Pentru cei interesaţi fac următoarele precizări (nu fac parte din acel dosar)/concluzii:

a) Nu se întâmplă des ca o instanţă de judecată să facă trimitere la fluturaşii de citire a indexului de apă consumată pe de o parte, iar pe de altă parte, înţelegem cât de importantă este acea citire lunară şi cât de important este ca fiecare să ne păstrăm un istoric al acelor citiri.

În cazul de faţă, proprietarul nemulţumit a căzut în propria sa lipsă de implicare, în condiţiile în care avea o susţinere faţă de nemulţumirea sa (poate întemeiată) însă NU a putut face dovada susţinerilor sale prin aceea ca NU avea nicio raportare făcută şi NU avea nicio dovadă a citirii apometrelor (nu avea un istoric).

Sigur că, asociaţia va avea o sarcină mult mai uşoară în raport cu expertiza ce se va efectua, în condiţiile în care proprietarul nu şi-a îndeplinit obligaţia de raportare lunară.

Dacă asociaţia are şi o hotărâre a adunării generale în care s-a votat o măsură coercitivă raportat la diferenţele de apă, şi mai bine.

Concluzie: lipsa de implicare şi lipsa realizării demersurilor/acţiunilor/obligaţiilor etc pot duce într-un final la imposibilitatea de probare a susţinerilor chiar dacă ele par a fi întemeiate. Lipsa unui act scris/lipsa unei dovezi, te poate pune în situaţia de a nu putea proba o anumită susţinere/un anumit punct de vedere.

b) Cu privire la trimiterea privind fondul de reparaţii şi modul în care acesta a fost stabilit, sigur că instanţa a pus acea întrebare cu referire directă la procesul verbal al adunării generale. Doar adunarea generală poate stabili acest fond, suma şi numărul de rate lunare.

Este limpede ca instanţa a încercat să-i transmită pârâtului (proprietarului) faptul că, acesta avea la dispoziţie calea prevăzută de lege şi anume contestarea procesului verbal şi astfel posibilitatea de a anula acea decizie cu privire la stabilirea fondului de reparaţii.

După cum spune legea, necontestarea procesului verbal duce la aplicarea deciziilor şi punerea acestora în practică.

Chiar contestat, procesul verbal nu întrerupe aplicarea hotărârilor, decât dacă o instanţă de judecată decide suspendarea actului până la judecarea fondului.

Prin urmare, atunci când doreşti să faci trimitere la anumite repartizări, asigură-te că actul ce consfinţeşte această stare de fapt, a fost contestat. Dacă actul nu a fost contestat, îşi produce efectele şi eşti bun de plată. Dacă îl ataci peste termen, rişti să pierzi pe tardivitate.

Concluzie: nu orice fel de trimitere la un mod de repartizare/stabilire a unor sume, duce automat la luarea unei măsuri de către o instanţă de judecată. Dacă partea adversă ridică o astfel de excepţie a tardivităţii pe de o parte sau arată că actul (hotărârea) este în fiinţă şi îşi produce efectele, există şanse considerabile să rămâi cu susţinerea tu ca proprietar care nu ai analizat toate situaţiile înainte să investeşti instanţa cu o astfel de cerere.

Interesant. Avem ce învăţa dintr-o astfel de abordare.

Surse: Av Gelu Puscas , surse net

Cine pregăteşte bugetul? / Ce cuprinde bugetul? / Care este rolul administratorului?

Noua reglementare aplicabilă asociaţiilor de proprietari, face trimitere şi la bugetul de venituri şi cheltuieli. Cade în sarcina adunării generale adoptarea şi modificarea bugetului, conform art.53 lit. d din Legea 196/2018.

Cine pregăteşte bugetul?

Conform art.55 alin. 1 lit. e, comitetul executiv al asociaţiei are obligaţia de a întocmi proiectul de buget şi pregăteşte desfăşurarea adunărilor generale. Prin urmare, anterior adunării generale, comitetul trebuie să se întâlnească într-o şedinţă de comitet în care să stabilească obiectivele urmărite în cadrul adunării generale şi să întocmească proiectul de buget. În cadrul adunării generale, proiectul de buget este prezentat spre aprobare şi astfel cum prevede art.53 lit.d, poate fi modificat prin voinţa adunării generale.

Cum se adoptă bugetul? Etape.

În primul rând, ţinând seama de priorităţile la nivelul asociaţiei, priorităţi identificate de către comitet, se realizează proiectul de buget la nivelul comitetului. După ce proiectul primeşte votul comitetului, acesta este supus aprobării adunării generale. În condiţiile prevăzute de art.48, bugetul este adoptat în forma propusă de comitet sau poate fi modificat ca urmare a dezbaterilor şi a identificării unor investiţii, reparaţii, modernizări, contractarea de servicii etc, ce nu făceau parte din proiectul iniţial.

Ce cuprinde bugetul?

Proiectul de buget urmează a avea în vedere două mari axe: venituri şi cheltuieli. Vor fi avute în vedere veniturile asociaţiei începând cu ceea ce reprezintă chiar cota de întreţinere şi terminând cu venituri din chirii, penalităţi, fonduri etc. Cheltuielile vor fi analizate în funcţie de fiecare furnizor şi prestator de servicii la nivelul asociaţiei, în funcţie de lucrările vizate la nivelul asociaţiei, de intervenţiile sau lucrările ce vizează reabilitarea ori consolidarea imobilului.

Cine verifică execuţia bugetului?

Comitetul executiv al asociaţiei are obligaţia de a aduce la îndeplinire hotărârile luate în cadrul adunării generale şi prin urmare cade în sarcina acestuia de a se încadra în sumele aprobate şi regăsite în cuprinsul bugetului. În condiţiile în care apar situaţii neprevăzute în buget, situaţii ce presupun costuri semnificative la nivelul asociaţiei, comitetul poate proceda la convocarea unei adunări generale în vederea modificării bugetului. Cenzorul asociaţiei, are în conformitate cu prevederile art.59 obligaţia să verifice execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în conformitate cu prevederile art.61 lit.c, acesta verifică lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform documentelor, registrelor şi situaţiilor soldurilor elementelor de activ pasiv întocmite de către administratori (câţi administratori întocmesc lunar aceste situaţii?).

Care este rolul administratorului?

Conform art.66 alin.1 lit.h acesta propune bugetele anuale şi prognoze pe termen mediu în care trebuie să includă sumele achitate, lucrările de întreţinere şi lucrările de reabilitare şi îmbunătăţire, sumele necesare din fondurile asociaţiei, alte cheltuieli previzibile şi o estimare generală a asociaţiei de proprietari.

Ce se întâmplă cu sumele necheltuite?

Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar (anul calendaristic), se raportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, astfel cum precizează art.71 alin. 1.

Sursa: surse net, Adevarul.ro

1.Sancţiunile regăsite în art. 102 pot fi aplicate conform alin. 4 de către primar sau împuterniciţii acestora sau de către Poliţia Locală.2.„În cazul demisiei unui membru al comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, membrul demisionar îşi exercită toate atribuţiile şi răspunderile până la data alegerii unui nou membru al comitetului executiv în locul acestuia“

Această „nouă“ lege are două axe extrem de bine conturate: sancţionarea drastică, prin limite ameţitoare a sumelor reprezentând contravenţii şi puteri extraordinare în sarcina autorităţii publice locale (primăriile). Astfel, sancţiunile regăsite în art. 102 pot fi aplicate conform alin. 4 de către primar sau împuterniciţii acestora sau de către Poliţia Locală.

Care sunt contravenţiile ce pot fi constatate la sesizare sau din oficiu şi cad în sarcina primăriilor sau Poliţiei Locale:

-neconvocarea adunării generale – amenda între 200-1000 lei;

-necomunicarea de către proprietar a modificării suprafeţei utile către asociaţia de proprietari şi (atenţie!) administraţia financiară locală – amenda între 200-1000 lei;

-neluarea de către asociaţia de proprietari, de preşedinte sau de către comitet a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea şi menţinerea în stare de siguranţă a condominiului şi a instalaţiilor comune – amenda între 200-1000 lei;

-nerespectarea de către proprietar a dreptului de acces la părţile comune pentru intervenţii – amenda între 500-3000 lei;

-nerespectarea statutului de către preşedinte, comitet, cenzor, administrator – amenda între 2500-5000 lei;

-modificarea aspectului proprietăţii comune – amenda între 5000-10000 lei;

-neluarea măsurilor pentru constituirea fondului de rulment şi a celui de reparaţii – amenda între 2500-5000 lei;

-lipsa asigurării din partea administratorului – amenda între 500-3000 lei; utilizarea cu altă destinaţie a fondului de rulment şi a celui de reparaţii – amenda între 4000-9000 lei;

-utilizarea defectuoasă a veniturilor asociaţiei – amenda între 5000-10000 lei;

-neaplicarea prevederilor legii de către dezvoltatori – amenda între 4000-9000 lei;

-desfăşurarea de activităţi de administrare cu încălcarea legii – amenda între 5000-10000 lei;

-neconvocarea adunării generale cel puţin o dată pe an – amenda între 200-1000 lei;

-nereorganizarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari – amenda între 200-1000 lei.

Sigur că este un lucru bun ca o autoritate a statului să aibă o astfel de posibilitate însă prin această formă s-a dat liber la reclamaţii şi sesizări ci la realizari..

S-a dorit responsabilizarea celor ce se implică si avem în vedere două texte de lege. Primul priveşte comitetul executiv (art. 55 alin 8) şi al doilea preşedintele asociaţiei (art. 56 alin. 1).

În ceea ce priveşte comitetul executiv, aşa cum este formulat textul de lege, rezultă faptul că proprietarul ales în această funcţie de membru al comitetului, nu se mai poate retrage, purtând astfel responsabilitatea modului în care se desfăşoară activitatea.

Textul de lege la care facem trimitere: „În cazul demisiei unui membru al comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, membrul demisionar îşi exercită toate atribuţiile şi răspunderile până la data alegerii unui nou membru al comitetului executiv în locul acestuia“.

Faţă de forma textului, rezultă că, odată ales într-un comitet executiv, ulterior alegerii, indiferent de voinţa ta, eşti obligat să-ţi exerciţi toate atribuţiile până la alegerea unui nou membru. În condiţiile în care alegerea poate avea loc doar în cadrul unei adunări generale şi în condiţiile în care nu prea există înghesuială pentru a prelua o astfel de funcţie, există posibilitatea reală ca odată ales să stai mult şi bine „agăţat“. Sigur că, după depunerea demisiei, membrul în comitet, ce nu îşi mai doreşte o astfel de funcţie, va trebui să apeleze la instanţa de judecată pentru a constata încetat mandatul său, acesta fiind şi momentul la care încetează şi responsabilitatea.

Cei găsiţi într-o astfel de situaţie, trebuie să aibă în vedere faptul că, simpla demisie, la acest moment, nu duce automat la excluderea răspunderii – civile şi/sau penale.

Degrevarea vine doar la momentul înlocuirii sau constatării ca fiind încetat mandatul.

Să nu trecem cu vederea faptul că preşedintele este membru al comitetului şi prevederea amintită îşi produce efectele şi asupra acestuia. În ceea ce priveşte textul de lege ce vizează preşedintele, arătăm că acesta menţionează că „Preşedintele poate delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atribuţiile sale unui membru al comitetului executiv, fără a fi exonerat de răspundere juridică“.

Faţă de modul în care este redactat, nu cred să existe în viaţă un preşedinte care să delege atribuţiile sale unei alte persoane fără ca acesta să se şi degreveze de responsabilitate. Este ca şi cum preşedintele predă ştampila şi transferă atribuţiile sale unei alte persoane, care poate angaja astfel asociaţia, în cele 90 de zile, în lucrări şi cheltuieli exorbitante, fără procedură şi fără mandat din partea adunării generale, răspunderea fiind tot a preşedintelui. Chiar dacă acesta va avea posibilitatea chemării în garanţie etc pentru a îşi demonstra nevinovăţia, rămâne aspectul responsabilităţii acestuia. Adică, preşedintele va fi tras la răspundere, urmând ca acesta pe propria lui cheltuială (onorarii, taxe de timbru, expertiză etc.) să demonstreze că decizia nu i-a aparţinut şi că nu are niciun fel de implicare.  

Sursa: Legea 196/2018

Proprietarii de apartamente, obligați prin lege să vina la ședințele de bloc. Dacă totuși nu pot participă, trebuie să mandateze un alt membru al asociației printr-o împuternicire scrisă și semnată.

1. Proprietarii care nu vor permite accesul în locuința pentru reparații, lucrări sau în situații de urgență, după ce au primit preaviz motivat de la asociație, vor risca o amendă de la 500 la 3.000 de lei. 
Cuantumul amenzii se regăsește și acum în lege, dar se aplică pentru neluarea măsurilor necesare pentru a repară și a menține clădirea în stare de siguranță. Nouă lege fixează însă amendă pentru refuzul efectiv de a permite accesul. 

2. Proprietarii de apartamente, obligați prin lege să vina la ședințele de bloc. De asemenea, proprietarii vor trebui să participe la ședințe. Nouă lege prevede că proprietarii nu vor mai putea fi reprezentați în adunarea generală de președinte, un membru al comitetului de bloc ori de administrator. Dacă totuși nu pot participă, trebuie să mandateze un alt membru al asociației printr-o împuternicire scrisă și semnată.

3. Orice proprietar care închiriază va trebui neapărat să notifice asociația cu privire la prezența chiriașilor în apartamentul sau în cel mult zece zile de la semnarea contractului de închiriere. De asemenea, la bloc vor putea să se înființeze și asociații de chiriași, conform noii legi

4. Nouă reglementare prevede o obligație expresă a proprietarilor de a comunică asociației și organului fiscal local orice schimbare a suprafeței construite sau utile, în cel mult 30 de zile de la încheierea lucrărilor. Nerespectarea acestei obligații va atrage, potrivit actului, o amendă de la 200 la 1.000 de lei. 

5. Cotele de contribuție trebuie vor plătite în cel mult 30 de zile calendaristice de la data afișării listei lunare de plată, conform noii legi, față de legea actuală, care prevede 20 de zile. Administratorul va trebui să notifice scris restanțierii, de asemenea. 

6.Legea nouă a asociațiilor de proprietari care a intrat în vigoare de vineri, 28 septembrie, impune câteva obligații clare în sarcină dezvoltatorilor imobiliari care construiesc blocuri de locuințe. În primul rând, dezvoltatorii vor trebui să-i informeze la momentul înstrăinării pe cumpărători cu privire la necesitatea constituirii asociațiilor de proprietari. Celor care cumpără locuințe în ansamblurile rezidențiale trebuie să li se asigure furnizarea serviciilor de utilități publice, iar dezvoltatorul va trebui neapărat să le pună la dispoziție locatarilor cartea tehnică a construcției. 

7.Obligația de a constitui asociațiile de proprietari acolo unde există cel puțin trei proprietăți individuale și spații comune este stabilită foarte clar în nouă lege, nu lăsată sub zodia opționalului. Prin urmare, toți cei aflați în această situație trebuie să-și înființeze asociații de proprietari, conform noii legi. 

Surse: Legea 196/2018