Regulamentul de bloc va trebui respectat de către toți locatarii din bloc, fie că aceștia sunt și proprietarii apartamentelor sau chiriași ori persoane ce locuiesc o perioadă limitată în acel bloc.

Modelul documentului care stabilește normele și regulile traiului la bloc și ale cărui prevederi ar trebui respectate de către toți locatarii din imobil, respectiv regulamentul blocului, a fost publicat, în cursul lunii octombrie, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) în dezbatere publică. După cum stabilește noua legislație privind asociațiile de proprietari, acestea sunt obligate să adopte, până în septembrie 2019, un regulament al blocului, iar astăzi este termenul-limită pentru autorități pentru publicarea în Monitorul Oficial a unui model de document.

În contextul în care recent a intrat în vigoare noua legislație privind asociațiile de proprietari, modificată prin Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, MDRAP a lansat în dezbatere publică mai multe documente ce vor asigura aplicarea mai facilă a noii legislații. Pentru a se aplica, actul normativ ce conține modelul regulamentului de bloc trebuie să fie aprobat de ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice și publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit Legii 196/2018, asociațiile de proprietari sunt obligate, până în luna septembrie a anului viitor, să adopte un document prin care se stabilesc regulile de comportament din bloc, cunoscut sub numele de regulament de bloc. De aceea, MDRAP a publicat în dezbatere publică un model de regulament de bloc.

Acest regulament se regăsește într-una dintre anexele Proiectului de ordin MDRAP privind aprobarea conținutului-cadru al statutului și al regulamentului de condominiu și stabilește regulile pe care trebuie să le respecte locatarii blocului sau condițiile în care pot fi folosite spațiile comune ale imobilului, dar și normele de comportament și bună vecinătate dintre proprietari.

Regulamentul de bloc va trebui respectat de către toți locatarii din bloc, fie că aceștia sunt și proprietarii apartamentelor sau chiriași ori persoane ce locuiesc o perioadă limitată în acel bloc. În cazul nerespectării regulamentului de bloc, cei afectați pot sesiza președintele sau comitetul executiv al asociației despre nerespectarea regulilor de conviețuire în imobil.

Atenție! Proiectul de ordin NU se aplică deocamdată. Pentru a se aplica, acesta trebuie să fie aprobat de minister și publicat în Monitorul Oficial.

Surse: avocat.net – surse net

,,Se pot organiza în prezent ședințe de bloc și, dacă da, cum?”

Locatarii de la bloc sunt obligați ca, în prima parte a fiecărui an, să se întâlnească pentru a discuta aspecte legate de organizarea imobilului. Astfel, atunci când vor să stabilească acțiuni viitoare într-un imobil, cum ar fi renovarea interioară sau exterioară a acestuia, ori pentru a stabili bugetele pentru aceste acțiuni, cei ce locuiesc la bloc trebuie să se întâlnească într-o ședință. Iată cum se pot organiza acum, în contextul epidemiei de coronavirus, ședințele la bloc.

Ținând cont că, începând cu luna martie, din cauza epidemiei de coronavirus, au apărut restricții în ceea ce privește formarea grupurilor mari de oameni, foarte mulți își pun întrebarea “Se pot organiza în prezent ședințe de bloc și, dacă da, cum?”.

În primul rând, ca și până la începutul acestui an, ședințele se pot organiza atât în spațiile interioare ale imobilului, cât și în spațiile deschise din jurul lui (alei, curți etc). Totuși, pentru că traversăm o perioadă deosebită, indiferent de locul în care se desfășoară ședința, participanții trebuie să respecte o serie de reguli.

În cazul imobilelor mai mici, cu mai puțini proprietari de locuințe, ședințele se pot ține într-un spațiu interior al acestuia, atâta timp cât se respectă restricțiile ce se aplică în perioada stării de alertă, prelungită recent până după jumătatea lunii august.

Concret, când se organizează o ședință de bloc la interior, ea nu poate avea, potrivit HG 394/2020, mai mult de 20 de participanți, cu condiția respectării unei distanțe între persoane de cel puțin 1,5 metri. Totodată, participanții trebuie să poarte mască de protecție, așa cum se întâmplă în cazul tuturor spațiior publice închise (spații comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă etc).

Pe de altă parte, în cazul asociațiilor mari, ședințele pot fi organizate în exteriorul imobilului, atâta timp cât numărul participanților nu trece de 50. Și în acest caz, cei ce iau parte la ședințele de bloc trebuie să respecte măsurile impuse în acestă perioadă, respectiv să stea la distanță de ceilalți participanți, dar nu sunt obligați să poarte mască de protecție, purtarea acesteia la exterior fiind opțională.

Cele mai multe dintre măsurile ce se aplică acum, în contextul existenței unei stări de alertă în țara noastră, generată de epidemia de coronavirus, se găsesc în acest material.

Așa cum stabilește Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, “[d]upă constituirea asociației de proprietari va avea loc cel puțin o dată pe an, în primul trimestru, o întrunire a adunării generale a asociației de proprietari”. Adunarea generală este alcătuită din toți proprietarii membri ai asociației de proprietari.

Apoi, Legea asociațiilor de proprietari stabilește că adunările generale ordinare pot fi convocate de președintele asociației de proprietari sau comitetul executiv (președintele asociației de proprietari și un număr par de membri) și cel puțin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociației de proprietari.

Sursa: avocatnet.ro

Asociațiile de Proprietari fac parte din comunitate – Suceava 2020!

Asociațiile de proprietari au fost uitate de programele candidaților dea lungul timpului și au devenit un loc de dispută între proprietari și organele de conducere, nemulțumire ce a generat o serie de sesizări către autoritatea publică locală.

Vă aduc în atenție următoarele puncte:

1. Fiecare plătește ce consumă.

2. Programul “prima expertiză”.

3. Programul “curățăm și păstrăm”.

4. Specializarea serviciului de relații cu publicul cu asociațiile de proprietary.

5. Administratorii și președinții – dialog și unitate.

6. Calea de acces/evacuare – drept la viață

1. Fiecare plătește ce consumă

O serie de discuții și dispute au ca și punct de plecare racordarea individuală și existența unui contract direct cu furnizorul de apă. Contorizarea individuală trebuie să fie o prioritate, astfel că, fiecare proprietar să achite propriul consum. Contor individual, contract individual.

Acest program include, acolo unde nu poate avea loc, din punct de vedere tehnic, branșarea individuală, și realizarea branșamentelor pe fiecare scară (cămin cu apometru). Prin realizarea branșamentului propriu pe fiecare scară, se lasă la latitudinea proprietarilor constituirea în asociație distinctă pe acea scară. Actuala reglementare legală, face imposibilă constituirea unei asociații pe scară, fără un astfel de branșament.

Fiecare scară își cunoaște propriile nevoi, fiecare scară își cunoaște prioritățile. De ce să existe asociații formate din mai multe blocuri și să fie limitată posibilitatea de asociere pe scară: se poate implementa un astfel de program, împreună cu furnizorul.

Proprietarii să achite ce consumă; fără plata apei reci la preț de apă caldă. Sistemele de recirculare trebuie să fie refăcute astfel încât, timpul de așteptare până când la robinet curge apă caldă, să fie cât mai scurt.

2. Programul “prima expertiză”

Nemulțumiri față de modul în care se iau deciziile și mai ales de modul în care se cheltuiesc banii există, iar autoritatea publică locală, este asaltată cu astfel de sesizări. Repartizări în liste fără fundament și fără justificare. Liste de plată făcute cu încălcarea normelor legale.

Prevedere bugetară și o colaborare cu CECCAR astfel încât, fiecare asociație din oraș să fie supusă unui control, pe ultimii 3 ani de zile. Un expert contabil autorizat va fi desemnat a realiza un control, finalizat cu un raport, ce va fi adus la cunoștința proprietarilor. Fiecare asociație va beneficia, într-o perioadă de 4 ani, de o astfel de expertiză. Dacă se respectă legea, dacă există transparență și dacă cheltuielile au fundamentare și aprobarea organelor de conducere, nu trebuie să le fie teamă președinților și administratorilor. Acolo unde se constată delapidări, lipsuri în gestiune etc, autoritatea publică locală va sprijini asociația în vederea recuperării prejudiciului. Autoritatea publică locală va face demersuri pentru a recupera de la persoanele vinovate costul cu expertiza realizată.

3. Programul “curățăm și păstrăm”

De la subsol și până pe tererasă, se lansează acest program de igienizare. Din lipsa implicării, multe subsoluri sunt insalubre, proprietarii fiind deranjați de mirosurile degajate.

Prin acest program, într-o perioadă de 4 ani, se pot igieniza, pe bază de cerere, subsolurile și terasele blocurilor.

Fiecare asociație care se încadrează și beneficiază de un astfel de program, are obligația menținerii curățeniei un termen de 4 ani. În situația în care mizeria revine, depozitarea bunurilor revine, costul cu prima intervenție va fi imputat asociației, la care se adaugă și sancțiunea corespunzătoare, prevazută de Hotărârea Consiliului Local.

Nu facem doar în bloc, facem și în jurul blocului. Curățăm spațiul verde, îl amenajăm și dacă există cerere din partea asociației, acesta va fi atribuit spre folosință, cu obligația întreținerii. Împreună facem, împreună menținem.

4. Specializarea serviciului de relații cu asociațiile de proprietari

Un număr mare de probleme sesizate de proprietari și puțin personal. Pentru a putea pune în aplicare programele dedicate asociațiilor de proprietari, este nevoie de un departament bine pregătit, format din personal calificat pe diverse domenii și suficient dimensionat pentru a răspunde prompt solicitărilor venite dispre proprietari și reprezentanții asociațiilor de proprietari.

Un departament care sprijină și care ajută demersul asociației. Un departament care sancționează încălcarea legii și lipsa de transparență. Un departament în slujba proprietarului contribuabil și alături de reprezentanții acestora.

5. Administratorii și președinții – dialog și unitate

Legea privind organizarea asociațiilor de proprietari are prevederi contradictorii sau care lasă loc la interpretare. Este de datoria autorității publice locale să se implice, pentru a încerca un mod unitar de abordare, pentru ușurarea comunicării și pentru o bună organizare în cadrul asociațiilor.

Vor fi organizate întâlniri cu fiecare din cei vizați, administratori și președinți, întâlniri în care vor fi dezbătute, alături de specialiști în domeniu și personalul specializat din cadrul primăriei, diverse teme de interes.

6. Calea de acces/evacuare – drept la viață

În cel mai scurt timp, acest program va fi operațional și fiecare scară de bloc va fi vizitată de personal specializat pentru verificarea căilor de acces și evacuare. Închiderea căilor de evacuare, depozitarea de bunuri, blocarea sau transformarea în spații de depozitare nu este soluția.

Fiecare viață contează. Asociații de proprietari uitate; autoritate publică dezinteresată de problemele sesizate; răspunsuri vagi; lipsă de reacție față de cei care au transformat asociațiile într-o moșie proprie etc, încet, trebuie să dispară.

PSD crede într-o societate în care nimeni nu este lăsat în urmă.

Susținem incluziunea socială reală: economică, politică, culturală, socială. Costurile devin mai mari pentru societate dacă nu se intervine din timp cu programe de integrare socială. Sărăcia și discriminarea duc la izolaţionism, depresie și abandon, cu costuri enorme pentru noi toți pe termen lung.

Austeritatea forțată și ruperea economiei de social au fragmentat iresponsabil țara. Partidul Social Democrat susține refacerea ţesutului social şi a regulilor de convieţuire şi de colaborare între oameni. O societate incluzivă se bazează pe respect reciproc, încredere și solidaritate, garantând egalitatea de șanse și standarde de viață decente pentru toți.

Atât timp cât un copil din mediul rural nu are o șansă reală de a termina o facultate, atât timp cât părinții nu-și pot crește copiii fără frica întreținerii, atât timp cât pensionarii își întrerup tratamentul pentru că nu le ajung banii, România nu este o țară în care putem vorbi, cinstit, despre competitivitate.

În societatea românească, oamenii au fost considerați prea mult timp „indivizi”, entități statistice fără contur. În noul contract social pe care îl propune PSD, omul nu este individ, ci este persoană. Nu este o cifră în statistici, ci este o existență reală, cu dorințe și aspirații, cu temeri și preocupări. Scopul persoanei, așa cum îl vedem noi, este să-și atingă potențialul și să se afirme, să se exprime și să realizeze așa cum își dorește.

Creșterea economică nu are sens dacă ea nu aduce bunăstare pentru toți. Noul contract pe care îl propune PSD este unul în care creșterea economică trebuie să se simtă în buzunarele oamenilor. Ținta noastră nu este ca marile companii să facă profituri excepționale și să doboare recorduri după recorduri. Ținta noastră este ca acest profit să aducă bunăstare și pentru cei care muncesc.

O țară bogată cu oameni săraci este un nonsens.
Inspirat din tradiţia altor state dezvoltate, Partidul Social Democrat crede că a locui şi a munci împreună pentru binele comun nu este doar un deziderat, ci un minim standard moral pentru toți actorii economici, sociali și politici.

Dreptate socială înseamnă să păstrezi un echilibru ajutându-i pe cei care sunt vulnerabili. Iar asta înseamnă o redistribuire echitabilă a prosperității și a oportunităților. Cei care trăiesc în mediul rural, de exemplu, resimt mult prea puțin beneficiile dezvoltării economice din ultimii ani. Bătrânii, tinerii, familiile numeroase, femeile, persoanele cu dizabilități și mulți alții se confruntă cu aceeași problemă. Pentru ei, societatea trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare.

Avem nevoie atât de solidaritate civică, caracterizată prin toleranță reciprocă, absența prejudecăților, acceptarea diversităţii umane şi religioase. Susținem solidaritatea democratică, identificată printre susținătorii drepturilor și egalităților de bază ale omului, dar și solidaritatea redistributivă: caracterizată prin sprijinirea redistribuirii față de grupurile sărace și vulnerabile a avuţiei.

Vechiul proletariat s-a transformat în noul „precariat,” acea parte din societate care lucrează în munci temporare, în locuri de muncă instabile, fără contract de muncă şi fără a plăti contribuţiile sociale. Desfiinţarea sindicatelor i-a lăsat pe mulţi fără reprezentativitate. Tinerii care nu sunt pregătiţi pentru noua revoluţie digitală sunt lăsaţi la margine de către angajatori şi caută soluţii sezoniere sau contracte pe termen scurt. E nevoie de acţiune. În parteneriat cu administraţia locală, trebuie căutate soluţii pentru reducerea marginalizării sociale și susținere pentru cei vulnerabili.

Respectul pentru drepturile cetățeneşti, lupta pentru independența justiției şi pentru statul de drept, echilibrul puterilor în stat, se bazează pe o societate civilă neîngrădită politic, o presă liberă şi puternică și pe cultivarea responsabilă a dialogului. Nu avem dreptul de a sacrifica nicio componentă din această definiție.

Suntem cu toții responsabili pentru viitorul țării noastre și pentru ce vom lăsa moștenire generațiilor ce vin.

Dacă și tu crezi în proiectul PSD pentru România, vino alături de noi! Împreună, avem puterea de a-l face să devină realitate.

2020 – te primesc cu drag!

Între căutat rețete rapide de aperitive de Revelion și scotocit în dulap după vreo rochie de ocazie, între căutat pe Youtube idei de coafuri simple și rapide, bineînțeles, și sunat pe unchiul ăla cu care nu ai mai vorbit de câțiva ani, găsește cateva momente pentru tine. Doar pentru tine. Pentru sufletul tău.

Închide ochii și pune pe rewind anul ce stă să treacă. Trece în revistă tot ce s-a întâmplat, rând pe rând, bun sau rău, în viața ta. Momentele cheie. Și fii recunoscător pentru absolut fiecare moment pe care îl rememorezi. Tot ce ai trăit te-a adus exact acolo unde trebuie să fii acum. Fii recunoscător pentru fiecare experiență trăită, pentru fiecare moment dăruit celorlalți, pentru toate cărările pe care ai pășit și pe care le-ai innobilat. Pentru fiecare zâmbet și fior care ți-a făcut sufletul să tresalte.

Iar la miezul nopții, lasă clinchetul paharului de șampanie să îți răsune în suflet pe acordurile următoare:

Sus paharul pentru mai multă acceptare și toleranță.

Oamenii nu sunt mereu ceea ce par. Nici măcar ceea ce vorbesc sau fac câteodată. Nu judeca pe nimeni, nu pune etichete. Cu toții ne luptăm cu demonii subconștientului care ne tulbură căteodată, spunem lucruri pe care nu vrem de fapt să le spunem, acționăm greșit sau pripit. De aceea tu privește dincolo de cuvinte, dincolo de fapte. Privește în sufletul oamenilor, la esența lor. Nu vei găsi decât iubire.

Sus paharul pentru riscuri și asumare.

Doar asumându-ți tot ce se întâmplă în viața ta, poți cu adevărat să corectezi sau să repari. Nu căuta vinovați în exterior, asta te împiedică să vezi clar și să faci o schimbare. Tot ce trăiești acum a fost cândva un gând pe care l-ai hrănit suficient de mult încât să ia formă concretă.

Sus paharul pentru limite depășite.

Ce e frica? Frica este o limită pe care ți-o impui. Cum îți depășești limitele? Înfrângându-ți frica. Frica de avion, frica de paianjeni sau frica de eșec. Ea este cea mai răspândită. „Dar dacă eșuez?”,  „Dar dacă n-o sa meargă?” Dacă nu faci acel ceva, nici n-are cum să meargă. Dacă încerci, există și șansa să meargă, nu-i așa? Fă pași mici dacă așa simți, oricum ar fi, cel mai important e să începi, să încerci, să îți depășești limitele.

Sus paharul pentru momente speciale.

Sunt anumite clipe care sunt menite să fie trăite în doar o fracțiune de secundă. Nu ar mai avea aceeași încărcătură dacă s-ar perpetua. Savurează din plin acele momente, fără frică și gânduri inutile. Acele momente te fac să simți că trăiești cu adevărat. Fără „dar dacă…” sau „cum”. Dă-ți voie să trăiești.

Sus paharul pentru mai puține scuze și mai mult curaj.

Curaj să începi ceva nou, ceva ce ți-ai dorit de mult să faci. Ceva ce e bine pentru tine, pentru sufletul tău. Nu pentru mama, nu pentru tata, nu pentru gura lumii, ci pentru tine. Trebuie doar să începi. Vei descoperi acel „cum” pe parcurs, sub forma oamenilor, contextelor care te vor duce acolo. Sau în altă parte unde nici nu te-ai fi gândit vreodată, dar de care ai de fapt cea mai mare nevoie. Fără frică. Ce ai de pierdut? Poate chiar șansa de a-ți schimba viața. Universul răsplatește eforturile, nu scuzele.

Sus paharul pentru un an de poveste, cu povești cât mai frumoase alături de oameni frumoși. La multi ani!

Dragi elevi, distinşi dascăli, stimaţi părinţi,

Formal, începutul toamnei se asociază cu debutul anului şcolar. Orice început implică emoţii, întrebări, speranţe. Pentru noi toţi, ziua de astăzi are o semnificaţie deosebită. Rememorăm eforturile pe care le-am depus, reuşitele, clipele de cumpănă marcate de dorinţa autodepăşirii, sprijinul primit  şi oportunităţile fructificate, momentele de recunoaştere a muncii noastre. Ne revedem cu oameni dragi, regăsim locuri dragi sau privim copleşiţi de emoţie necunoscutul de la început de drum.

În anul şcolar anterior, învăţământul sucevean a înregistrat, la examene şi concursuri, rezultate remarcabile, cu care toţi ne mândrim, dorindu-ne, bineînţeles, să ne menţinem în topul performanţelor naţionale.

Ca în toată ţara, în şcolile sucevene răsună astăzi întâiul clopoţel. Urăm un bun venit bobocilor de la începutul fiecărui ciclu de învăţământ şi cadrelor didactice debutante.

Dragi elevi, vă dorim entuziasm şi succes.Să vă îmbogăţiţi în cunoaştere, bunătate şi respect, valori pe care, dobândindu-le, le veţi folosi întreaga viaţă. Ceea ce veţi învăţa pe băncile şcolii vă va fi de folos timp îndelungat şi va determina modul în care veţi face faţă unei lumi aflate în continuă transformare.

Dragi educatori, învăţători şi profesori, şcoala are nevoie să probăm creativitate, iniţiativă, competenţă pentru ca elevii noştri să reuşească. Va mulţumim pentru felul în care aţi dovedit până acum că înţelegeţi menirea dascălului. Prin devotamentul nostru, vom putea asigura un învăţământ de calitate, menit să răspundă nevoilor elevilor şi exigenţelor societăţii pentru care îi pregătim.Vă urăm să fiți sănătoși, puternici și răbdători pentru ca împreună să conducem copiii şi adolescenţii pe treaptele performanțelor.Să nu uităm că, în tot ce facem la catedră, trebuie să primeze interesul elevului a cărui personalitate, cu răbdare şi cu dragoste, o modelăm.

          Mulţumiri și urări adresăm, de asemenea, întregului personal didactic-auxiliar şi nedidactic care depune toate eforturile ca instituţiile de învăţământ să funcţioneze bine şi să faciliteze accesul elevilor la resursele educaţionale.

Dăruirea cadrelor didactice nu este suficientă pentru reuşita şcolară. Prin cooperarea cu părinţii, implicarea comunităţilor locale în problemele şcolii, precum şi prin susţinerea venită din partea societăţii civile, sprijinim performanţa şi modernizarea şcolii. Ne dorim şi în acest an şcolar o strânsă colaborare a factorilor educaţionali. Interesul comun pentru reuşită nu poate aduce decât satisfacţii.

Succes în noul an şcolar!

„Da, este adevărat. A recunoscut că le-a omorât pe amândouă. Sunt două fapte de omor. A oferit niște explicații.”

Luiza Melencu (18 ani) a dispărut în luna aprilie 2019, după ce a luat o mașină de ocazie. În același mod a dispărut Alexandra Măceșanu (15 ani). Suspectul a fost identificat abia vineri, după ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-și anunța răpirea.

Deocamdată nu se știe dacă autorul a anunțat și unde sunt cadavrele, pentru că până acum anchetatorii nu au găsit vreun corp, ci doar urme umane.

Dar, din capul locului vă spun că aș fi comis fără să clipesc infracțiunea de violare a domiciliului unui psihopat, năvălind fără ezitare peste decerebrat, fără mandat, în toiul nopții, încălcând cu furie legea ca să salvez, pe persoană fizică, nu pe exercitare a autorității unui stat devenit veros cu care sunt, într-o dimensiune deasupra puterii mele învestit, o viață de copil de care legea care îmi reglementează profesia nu se sinchisește câtuși de puțin, aș fi nesocotit, repet, nu cu riscul, ci cu certitudinea unui abuz, după cum consideră cât se poate de clar legislația actuală că reprezintă o percheziție domiciliară executată fără mandat, aș fi înfrânt, în fața certitudinii unei fapte penale atât de grave, tot protocolul rocambolesc care a ajuns să însemne astăzi ancheta penală: rușinoasă șaradă ce răsfață cu largi temenele procedurale și libații premergătoare prelungi pe Măria Sa Infractorul in timp ce batjocorește surâzător pe sub mustăți pe anchetator, ajuns în lumina noii reglementări procesual penale, după îndelung concertată ticăloșie legiferatoare, majordom ultramanierat și afabil, instruit să împlinească cele mai năstrușnice ifose ale pungașilor de toată teapa.

Victima?

Nefericit corpuscul neglijabil, întâmplat ghinionist în calea infracțiunii, în vremea cea mai nepotrivită a războielii politicului cu justiția. Neglijat, uitat, frant de durere, insa cetătean roman!,

Polițistul? Procurorul? STS?

Excepțiile de la inviolabilitatea domiciliului prevăzute de art. 27 din legea fundamentală nu reprezintă temei legal al percheziției fără mandat – ce fraier aș fi fost în atâtea situații în care, confruntându-mă cu aflarea în primejdie a unor bunuri, produs, de exemplu, al infracțiunii de înșelăciune, n-am intrat „constituțional” în imobilul unde aveam indicii că se află bunurile, ci am obținut de fiecare dată, cu prostească acribie procedurală, mandat de la judecător! Nu domnilor constituționaliști de telejurnal, n-ați înțeles corect textul alin. (2) al art. 27 din Constituție, iar noi nu suntem cu toții analfabeți funcțional, textul nu dă liber la spart uși fără mandat, ci el doar creionează cadrul constituțional în care puterea legislativă este așteptată să reglementeze, adică să dea legi pentru respectivele situații care pot constitui excepții de la inviolabilitatea domiciliului!

Destinatarul textului este legiuitorul, și nu cum ați interpretat voi, organele judiciare!

Finalul!

Tragic, sfâsietor, inuman, josnic….nefiresc pentru anul 2019 în România!

CARTEA FUNCIARĂ – IMPORTANT!

In linii mari, cartea funciară reprezintă o reflecție a situației juridice a unui imobil. În concret, această arată cine deține imobilul respectiv, dacă a fost grevată vreo ipotecă asupra imobilului respectiv sau alte chestiuni legate de imobil. După cum se poate vedea, cartea funciară are un rol informativ. Totuși, a fost concepută să aibă și un rol constitutiv de drepturi, însă acest aspect nu se aplică, deocamdată

T

Cartea funciară conține informații despre imobile. De la cine deține un drept de proprietate asupra unui imobil, la cine are grevate anumite drepturi, cum ar fi ipotecile, asupra imobilului, precum și alte aspecte juridice care afectează situația unui imobil, cartea funciară reflectă astfel de informații.

Astfel, se poate spune că una din funcțiile cărții funciare este de a constitui un mijloc de publicitate cu privire la un imobil și la starea juridică a acestuia. Mai mult, din cauza aceasta, se consideră că astfel de informații trebuie cunoscute de oricine are un interes legat de acel imobil.

Cu alte cuvinte, dacă faceți anumite alegeri greșite legate de un teren sau o construcție, nu puteți să invocați necunoașterea stării juridice a imobilului respectiv, atât timp cât aceasta era reflectată în cartea funciară.

Acest lucru, în principal, se datorează faptului că oricine are acces la informațiile din cartea funciară. Astfel de informații pot fi obținute de la oficiile de carte funciară, care eliberează extrase sau copii certificate, conform cu originalele din arhiva cărții funciare. În același timp, trebuie știut că anumite informații pot fi obținute și online. Puteți citi mai multe detalii despre acest mod de obținere a informațiilor, aici

Ce și cum se înscrie în cartea funciară

În primul rând, trebuie detaliat, cu exactitate, ce se înscrie în cartea funciară. Există mai multe tipuri de înscriere, care face mai ușor de înțeles și ce se poate înscrie în cartea funciară. Mai exact, e vorba de intabulăriînscrieri provizorii și notări (ultimele două fiind făcute exclusiv în cazurile prevăzute de lege).

În privința intabulărilor și a înscrierilor provizorii, acestea se referă la drepturi tabulare. Ele sunt, în esență, drepturile reale. Codul civil prevede următoarele drepturi reale:

 • dreptul de proprietate;
 • dreptul de superficie;
 • dreptul de uzufruct;
 • dreptul de uz;
 • dreptul de abitație;
 • dreptul de servitute;
 • dreptul de administrare;
 • dreptul de concesiune;
 • dreptul de folosință;
 • drepturile reale de garanție;
 • alte drepturi cărora legea le recunoaște acest caracter.

Între intabulări și înscriere provizorie există o diferență bazată pe afectarea dreptului de anumite modalități. Cu alte cuvinte, e vorba de o perioadă în care existența dreptului e afectată de anumite elemente (de exemplu, o condiție, cu privire la care există incertitudine dacă se va îndeplini sau nu).

În privința notării, aceasta se referă la alte drepturi decât cele tabulare, dar care au legătură directă cu un imobil. De exemplu, pot fi reamintite, aici, convențiile matrimoniale sau drepturile de preempțiune.

Însă cum sunt înscrise astfel de drepturi, în cartea funciară? Printr-un înscris notarial, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, un certificat de moștenitor sau în baza unui alt act emis de autoritățile administrative, dacă există o prevedere expresă a legii, în acest sens.

Ce forță juridică are o informație conținută în cartea funciară

Mai exact, dacă cineva e înscris ca titular al unui drept, în cartea funciară, ce forță probantă are acest lucru?

Conform Codului civil, dacă se înscrie un drept real, în folosul unei persoane, în cartea funciară, se prezumă că acel drept există în folosul ei. În schimb, dacă un drept este radiat din cartea funciară, se prezumă că nu există.

Prezumția poate fi răsturnată în două cazuri: dacă dreptul a fost dobândit fără să fie necesară înscrierea sau printr-o acțiune în rectificare.

Efectele înscrierii unui drept în cartea funciară

În mod normal, înscrierea în funciară are efect constitutiv. Adică transferul dreptului real, de exemplu, se va face doar la momentul înscrierii în cartea funciară și nu la un moment anterior.

Totuși, acest lucru se va întâmpla doar când toate lucrările de cadastru, din România, vor fi finalizate și vor fi deschise pentru toate imobilele cărți funciare.

Până atunci, efectul înscrierii în cartea funciară rămâne unul de opozabilitate.

Atenție! Nu toate drepturile vor implica, odată cu finalizarea lucrărilor de cadastru, înscrierea în cartea funciară, pentru dobândire – înscrierea va fi necesară doar dacă se dorește un transfer ulterior dobândirii.

În concret, dobândirea drepturilor, fără să fie necesară înscrierea în cartea funciară, va fi valabilă în următoarele cazuri: drepturile provenind din moștenire, accesiune naturală, vânzare silită, expropriere pentru cauză de utilitate publică, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Surse: avocat.net

Lipsa de implicare şi lipsa realizării – ,,Bun de plată”!

Dosar – Pretenţii. Asociaţia de proprietari reclamantă şi proprietarul pârât – restanţe cote de întreţinere pe o perioadă de 2 ani.

Proprietarul susţine faptul că asociaţia de proprietari NU a calculat corect cotele de întreţinere, în sensul că a fost “încărcat” la apă, deoarece ceea ce “au consumat” nu s-a reflectat în lista lunară de plată. Au mai criticat şi modul în care “s-a stabilit” fondul de reparaţii la nivelul asociaţiei.

Aici vin cele două întrebări ale instanţei de judecată care au bulversat complet pârâtul:

1) Aţi depus la dosar fluturaşii de citire a apometrelor? Cele lunare!
2) Care este actul ce consfinţeşte cota referitoare la fondul de reparaţii?

Pentru cei interesaţi fac următoarele precizări (nu fac parte din acel dosar)/concluzii:

a) Nu se întâmplă des ca o instanţă de judecată să facă trimitere la fluturaşii de citire a indexului de apă consumată pe de o parte, iar pe de altă parte, înţelegem cât de importantă este acea citire lunară şi cât de important este ca fiecare să ne păstrăm un istoric al acelor citiri.

În cazul de faţă, proprietarul nemulţumit a căzut în propria sa lipsă de implicare, în condiţiile în care avea o susţinere faţă de nemulţumirea sa (poate întemeiată) însă NU a putut face dovada susţinerilor sale prin aceea ca NU avea nicio raportare făcută şi NU avea nicio dovadă a citirii apometrelor (nu avea un istoric).

Sigur că, asociaţia va avea o sarcină mult mai uşoară în raport cu expertiza ce se va efectua, în condiţiile în care proprietarul nu şi-a îndeplinit obligaţia de raportare lunară.

Dacă asociaţia are şi o hotărâre a adunării generale în care s-a votat o măsură coercitivă raportat la diferenţele de apă, şi mai bine.

Concluzie: lipsa de implicare şi lipsa realizării demersurilor/acţiunilor/obligaţiilor etc pot duce într-un final la imposibilitatea de probare a susţinerilor chiar dacă ele par a fi întemeiate. Lipsa unui act scris/lipsa unei dovezi, te poate pune în situaţia de a nu putea proba o anumită susţinere/un anumit punct de vedere.

b) Cu privire la trimiterea privind fondul de reparaţii şi modul în care acesta a fost stabilit, sigur că instanţa a pus acea întrebare cu referire directă la procesul verbal al adunării generale. Doar adunarea generală poate stabili acest fond, suma şi numărul de rate lunare.

Este limpede ca instanţa a încercat să-i transmită pârâtului (proprietarului) faptul că, acesta avea la dispoziţie calea prevăzută de lege şi anume contestarea procesului verbal şi astfel posibilitatea de a anula acea decizie cu privire la stabilirea fondului de reparaţii.

După cum spune legea, necontestarea procesului verbal duce la aplicarea deciziilor şi punerea acestora în practică.

Chiar contestat, procesul verbal nu întrerupe aplicarea hotărârilor, decât dacă o instanţă de judecată decide suspendarea actului până la judecarea fondului.

Prin urmare, atunci când doreşti să faci trimitere la anumite repartizări, asigură-te că actul ce consfinţeşte această stare de fapt, a fost contestat. Dacă actul nu a fost contestat, îşi produce efectele şi eşti bun de plată. Dacă îl ataci peste termen, rişti să pierzi pe tardivitate.

Concluzie: nu orice fel de trimitere la un mod de repartizare/stabilire a unor sume, duce automat la luarea unei măsuri de către o instanţă de judecată. Dacă partea adversă ridică o astfel de excepţie a tardivităţii pe de o parte sau arată că actul (hotărârea) este în fiinţă şi îşi produce efectele, există şanse considerabile să rămâi cu susţinerea tu ca proprietar care nu ai analizat toate situaţiile înainte să investeşti instanţa cu o astfel de cerere.

Interesant. Avem ce învăţa dintr-o astfel de abordare.

Surse: Av Gelu Puscas , surse net

Cine pregăteşte bugetul? / Ce cuprinde bugetul? / Care este rolul administratorului?

Noua reglementare aplicabilă asociaţiilor de proprietari, face trimitere şi la bugetul de venituri şi cheltuieli. Cade în sarcina adunării generale adoptarea şi modificarea bugetului, conform art.53 lit. d din Legea 196/2018.

Cine pregăteşte bugetul?

Conform art.55 alin. 1 lit. e, comitetul executiv al asociaţiei are obligaţia de a întocmi proiectul de buget şi pregăteşte desfăşurarea adunărilor generale. Prin urmare, anterior adunării generale, comitetul trebuie să se întâlnească într-o şedinţă de comitet în care să stabilească obiectivele urmărite în cadrul adunării generale şi să întocmească proiectul de buget. În cadrul adunării generale, proiectul de buget este prezentat spre aprobare şi astfel cum prevede art.53 lit.d, poate fi modificat prin voinţa adunării generale.

Cum se adoptă bugetul? Etape.

În primul rând, ţinând seama de priorităţile la nivelul asociaţiei, priorităţi identificate de către comitet, se realizează proiectul de buget la nivelul comitetului. După ce proiectul primeşte votul comitetului, acesta este supus aprobării adunării generale. În condiţiile prevăzute de art.48, bugetul este adoptat în forma propusă de comitet sau poate fi modificat ca urmare a dezbaterilor şi a identificării unor investiţii, reparaţii, modernizări, contractarea de servicii etc, ce nu făceau parte din proiectul iniţial.

Ce cuprinde bugetul?

Proiectul de buget urmează a avea în vedere două mari axe: venituri şi cheltuieli. Vor fi avute în vedere veniturile asociaţiei începând cu ceea ce reprezintă chiar cota de întreţinere şi terminând cu venituri din chirii, penalităţi, fonduri etc. Cheltuielile vor fi analizate în funcţie de fiecare furnizor şi prestator de servicii la nivelul asociaţiei, în funcţie de lucrările vizate la nivelul asociaţiei, de intervenţiile sau lucrările ce vizează reabilitarea ori consolidarea imobilului.

Cine verifică execuţia bugetului?

Comitetul executiv al asociaţiei are obligaţia de a aduce la îndeplinire hotărârile luate în cadrul adunării generale şi prin urmare cade în sarcina acestuia de a se încadra în sumele aprobate şi regăsite în cuprinsul bugetului. În condiţiile în care apar situaţii neprevăzute în buget, situaţii ce presupun costuri semnificative la nivelul asociaţiei, comitetul poate proceda la convocarea unei adunări generale în vederea modificării bugetului. Cenzorul asociaţiei, are în conformitate cu prevederile art.59 obligaţia să verifice execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli. De asemenea, în conformitate cu prevederile art.61 lit.c, acesta verifică lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform documentelor, registrelor şi situaţiilor soldurilor elementelor de activ pasiv întocmite de către administratori (câţi administratori întocmesc lunar aceste situaţii?).

Care este rolul administratorului?

Conform art.66 alin.1 lit.h acesta propune bugetele anuale şi prognoze pe termen mediu în care trebuie să includă sumele achitate, lucrările de întreţinere şi lucrările de reabilitare şi îmbunătăţire, sumele necesare din fondurile asociaţiei, alte cheltuieli previzibile şi o estimare generală a asociaţiei de proprietari.

Ce se întâmplă cu sumele necheltuite?

Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, rămase neutilizate la finele exerciţiului bugetar (anul calendaristic), se raportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, astfel cum precizează art.71 alin. 1.

Sursa: surse net, Adevarul.ro

1.Sancţiunile regăsite în art. 102 pot fi aplicate conform alin. 4 de către primar sau împuterniciţii acestora sau de către Poliţia Locală.2.„În cazul demisiei unui membru al comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, membrul demisionar îşi exercită toate atribuţiile şi răspunderile până la data alegerii unui nou membru al comitetului executiv în locul acestuia“

Această „nouă“ lege are două axe extrem de bine conturate: sancţionarea drastică, prin limite ameţitoare a sumelor reprezentând contravenţii şi puteri extraordinare în sarcina autorităţii publice locale (primăriile). Astfel, sancţiunile regăsite în art. 102 pot fi aplicate conform alin. 4 de către primar sau împuterniciţii acestora sau de către Poliţia Locală.

Care sunt contravenţiile ce pot fi constatate la sesizare sau din oficiu şi cad în sarcina primăriilor sau Poliţiei Locale:

-neconvocarea adunării generale – amenda între 200-1000 lei;

-necomunicarea de către proprietar a modificării suprafeţei utile către asociaţia de proprietari şi (atenţie!) administraţia financiară locală – amenda între 200-1000 lei;

-neluarea de către asociaţia de proprietari, de preşedinte sau de către comitet a tuturor măsurilor necesare pentru repararea, reabilitarea şi menţinerea în stare de siguranţă a condominiului şi a instalaţiilor comune – amenda între 200-1000 lei;

-nerespectarea de către proprietar a dreptului de acces la părţile comune pentru intervenţii – amenda între 500-3000 lei;

-nerespectarea statutului de către preşedinte, comitet, cenzor, administrator – amenda între 2500-5000 lei;

-modificarea aspectului proprietăţii comune – amenda între 5000-10000 lei;

-neluarea măsurilor pentru constituirea fondului de rulment şi a celui de reparaţii – amenda între 2500-5000 lei;

-lipsa asigurării din partea administratorului – amenda între 500-3000 lei; utilizarea cu altă destinaţie a fondului de rulment şi a celui de reparaţii – amenda între 4000-9000 lei;

-utilizarea defectuoasă a veniturilor asociaţiei – amenda între 5000-10000 lei;

-neaplicarea prevederilor legii de către dezvoltatori – amenda între 4000-9000 lei;

-desfăşurarea de activităţi de administrare cu încălcarea legii – amenda între 5000-10000 lei;

-neconvocarea adunării generale cel puţin o dată pe an – amenda între 200-1000 lei;

-nereorganizarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari – amenda între 200-1000 lei.

Sigur că este un lucru bun ca o autoritate a statului să aibă o astfel de posibilitate însă prin această formă s-a dat liber la reclamaţii şi sesizări ci la realizari..

S-a dorit responsabilizarea celor ce se implică si avem în vedere două texte de lege. Primul priveşte comitetul executiv (art. 55 alin 8) şi al doilea preşedintele asociaţiei (art. 56 alin. 1).

În ceea ce priveşte comitetul executiv, aşa cum este formulat textul de lege, rezultă faptul că proprietarul ales în această funcţie de membru al comitetului, nu se mai poate retrage, purtând astfel responsabilitatea modului în care se desfăşoară activitatea.

Textul de lege la care facem trimitere: „În cazul demisiei unui membru al comitetului executiv al asociaţiei de proprietari, membrul demisionar îşi exercită toate atribuţiile şi răspunderile până la data alegerii unui nou membru al comitetului executiv în locul acestuia“.

Faţă de forma textului, rezultă că, odată ales într-un comitet executiv, ulterior alegerii, indiferent de voinţa ta, eşti obligat să-ţi exerciţi toate atribuţiile până la alegerea unui nou membru. În condiţiile în care alegerea poate avea loc doar în cadrul unei adunări generale şi în condiţiile în care nu prea există înghesuială pentru a prelua o astfel de funcţie, există posibilitatea reală ca odată ales să stai mult şi bine „agăţat“. Sigur că, după depunerea demisiei, membrul în comitet, ce nu îşi mai doreşte o astfel de funcţie, va trebui să apeleze la instanţa de judecată pentru a constata încetat mandatul său, acesta fiind şi momentul la care încetează şi responsabilitatea.

Cei găsiţi într-o astfel de situaţie, trebuie să aibă în vedere faptul că, simpla demisie, la acest moment, nu duce automat la excluderea răspunderii – civile şi/sau penale.

Degrevarea vine doar la momentul înlocuirii sau constatării ca fiind încetat mandatul.

Să nu trecem cu vederea faptul că preşedintele este membru al comitetului şi prevederea amintită îşi produce efectele şi asupra acestuia. În ceea ce priveşte textul de lege ce vizează preşedintele, arătăm că acesta menţionează că „Preşedintele poate delega, pentru cel mult 90 de zile pe an, atribuţiile sale unui membru al comitetului executiv, fără a fi exonerat de răspundere juridică“.

Faţă de modul în care este redactat, nu cred să existe în viaţă un preşedinte care să delege atribuţiile sale unei alte persoane fără ca acesta să se şi degreveze de responsabilitate. Este ca şi cum preşedintele predă ştampila şi transferă atribuţiile sale unei alte persoane, care poate angaja astfel asociaţia, în cele 90 de zile, în lucrări şi cheltuieli exorbitante, fără procedură şi fără mandat din partea adunării generale, răspunderea fiind tot a preşedintelui. Chiar dacă acesta va avea posibilitatea chemării în garanţie etc pentru a îşi demonstra nevinovăţia, rămâne aspectul responsabilităţii acestuia. Adică, preşedintele va fi tras la răspundere, urmând ca acesta pe propria lui cheltuială (onorarii, taxe de timbru, expertiză etc.) să demonstreze că decizia nu i-a aparţinut şi că nu are niciun fel de implicare.  

Sursa: Legea 196/2018